JELENTKEZESI LAP

„A pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása a veszélyhelyzet idején ” című
2020. május 14-i online konferenciára

A résztvevő neve:
Beosztás:
Munkahely neve:
Elérhetősége
címe:
e-mail:
telefon:
Amennyiben a tagdíjról számlát kér, a számlázási adatok:
Cég neve:
Irányító szám: Település:
Utca neve: Házszám:
Kérjük, pontosan jelöld be a befizetéseket a téglalapokba, ill. csatold a befizetés bizonylatát!

2019.

2020.

TAGDÍJAK
egyéni/szervezeti

Befizetett összeg
(Ft)
Befizetés ideje
(dátum)
A feltöltendő bizonylat kiválasztása:
Befizetett összeg
(Ft)
Befizetés ideje
(dátum)
A feltöltendő bizonylat kiválasztása:

Nyilatkozat:
Hozzájárulok ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a regisztrációs lapon megadott adataimat kezeljék. (A szervezők az adatokat semmilyen más célra nem használják fel.)


A tagdíjat/tagdíjakat banki átutalással banki átutalással 2020. május 11. 16.00 óráig lehet kiegyenlíteni az alábbi számlaszámra:
Bank : Budapest Bank
Számlaszám: 10103104-58703100-01000007
A megjegyzés rovatban kérjük, tüntessétek fel, hogy a tagdíjat melyik évre vonatkozón fizettétek be.
A számlát elektronikusan a zoom-konferencia után, majd postán is eljuttatjuk a számlázási címre.

Jelentkezési határidő:
miután a zoom rendszer 100 fővel tud biztonságosan kezelni, ezért a jelentkezés
sorrendje nagyon fontos, de legkésőbb 2020. május 12. 16.00 óráig

Egyesületi tagság
Amennyiben az Egyesület tagja kívánsz lenni, úgy a csatolt belépési nyilatkozatot (lásd a honlapunk Tagsági információk fülön!) szíveskedjél aláírva, beszkennelve visszaküldeni és a tagdíjat befizetni a fenti számlaszámra „….. évi tagdíj” megjegyzéssel.

OKEE kapcsolattartója: Marketti Judit, +36204695864

Székhely: 4028 Debrecen, Ember Pál u. 19.
E-mail: o.kozossegi.e@gmail.com, Honlap: www.kozossegiellatasok.hu
Adószám: 18992580-1-09
Bírósági végzés száma: Tpk. 60.060/2006